PALVELUMME:

 • Kaivonkoneurakointi
 • Maanrakennus
 • Purkutyöt
 • Vaihtolavakuljetukset
 • Lavettikuljetukset

TOIMITAMME:

 • Kiviainekset
 • Hiekat
 • Mullat
 • Muut maa-ainekset

REFERENSSIT:

Olemme viime vuosina toteuttaneet mm. seuraavia urakoita:

 • Piilitien päiväkodin pohjatyöt v. 2015
 • Tiiliruukin ryhmäkodin pohjatyöt v.2013
 • Söörmarkun päiväkodin pohjatyöt v.2008
 • Omakotitalojen pohjatöitä ja salaojituksia Porin alueella